Bel ons App ons Mail ons

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen van API-4-BRANDS

 

API-4-BRANDS staat als bedrijf midden in de maatschappij. En wil hiervoor verantwoordelijkheid dragen. Wij houden met onze activiteiten en bedrijfsprocessen rekening met klimaatneutraliteit, circulariteit, diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid in het algemeen. Wij kijken naar het effect dat wij als onderneming hebben op de omgeving en hoe wij bewust invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke rol. Daarbij zoeken wij een goede balans tussen people, planet en profit.

 

De focus van API-4-BRANDS ligt niet op kortetermijnwinst, maar op duurzaam rendement. De vraag naar duurzame producten en diensten neemt alleen maar toe. Wij besteden optimale aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Onze focus ligt op het toevoegen van waarde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is geen doel op zich, maar een voortdurend proces om het steeds beter te doen. De winst en voordelen die hieruit voortvloeien zijn een logisch gevolg

 

People

 

API-4-BRANDS heeft oog voor het welzijn van alle mensen die betrokken zijn bij het bedrijf. Van de eigen medewerkers tot de samenwerkingspartners, leveranciers, afnemers en klanten. En voor de maatschappij als geheel. Wij zorgen voor veilige, prettige en motiverende werkomstandigheden, waarbij wij voor onze mensen speciale aandacht besteden aan:

 

√ Werkgelegenheid en arbeidsrechten.

√ Goede verhouding tussen werknemer en werkgever.

√ Gezondheid en veiligheid.

√ Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk.

√ Diversiteit en inclusiviteit.

 

API-4-BRANDS voert een actief beleid om mensen met een kwetsbare arbeidspositie in het bedrijf te integreren, om zodoende een ieder kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Wij maken deel uit van de gemeenschap buiten onze organisatie. En hebben daarom ook oog voor problematiek bij leveranciers, zoals sociale ongelijkheid of slechte arbeidsomstandigheden. API-4-BRANDS heeft het Charter Diversiteit ondertekend, waarmee we laten zien dat we ons inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

 

 

 

 

 

Planet

 

API-4-BRANDS beseft dat de bedrijfsvoering effecten heeft op het milieu. Denk aan zaken als energie, grondstoffen, water, biodiversiteit, uitstoot, afvalwater en afvalstoffen, producten en diensten, naleving en transport. Wij hebben aandacht voor de gevolgen van onze productieprocessen en de gebruikte materialen op de lucht, het water en de bodem. Een beter milieu begint bij jezelf. Wij doen wat we kunnen om ons afval te verminderen en het energieverbruik omlaag te brengen.

 

Wij zijn continu bezig met technologische productinnovaties, zoals grootformaat printers voorzien van led-techniek en duurzame led-verlichting in buiten- en binnenreclame en point of sale-producten. Ook gebruiken wij 100% gerecycled textiel. Het levert de volgende voordelen op:

 

√ Led-lampen zijn kostenefficiënt en ze hebben een zeer lange levensduur.

√ Led-verlichting geeft minder warmteafgifte en is sfeerverhogend.

√ Consistente kwaliteit van lichtuitstraling, zonder onderhouds- en verbruikskosten voor de lampen.

√ Afdrukken op een breder scala aan warmtegevoelige materialen mogelijk.

√ Geen opwarm- en afsluittijd van de printer; hierdoor is de printer direct klaar voor gebruik.

√ Snelle bewerkingen en materiaalveranderingen zorgen voor hogere productiviteit en minder energieverbruik.

√ Energieverbruik printers 40% lager en de machines zijn 100% ozon-neutraal.

 

Een goed voorbeeld van de verduurzaming van ons materiaalgebruik is het printmedium Decotex Green. Dit materiaal bestaat volledig uit gerecyclede petflessen, specifiek 4,7 petflessen per m2. Decotex Green is bij uitstek geschikt voor de productie van doeken in textielframes voor de retail, kantoren en hotels. Het materiaal is de perfecte aanvulling voor een duurzame kantooraankleding of eenvoudig vervangbare retail-reclame.

Profit.

 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over de continuïteit op de lange termijn. Ons bestaansrecht is niet alleen gericht op een positieve bijdrage aan de lokale economie en bedrijvigheid, maar ook op de economische effecten op de omgeving en het milieu. Als wij niet zouden verduurzamen, zouden we onze klanten in de toekomst geen veilige en efficiënte oplossingen meer kunnen aanbieden. Wij zijn continu bezig om onze processen en producten te beoordelen, te ontwikkelen en te verbeteren. Wij boeken milieuwinst door producten te ontwikkelen met een lager energieverbruik en minder afval te produceren in de productieprocessen.

 

Zonder winst en geld is echter niet te leven. Winst maken is onderdeel van onze bedrijfsvoering om ons bestaansrecht te garanderen. Bij MVO gaat het er niet alleen om wat er uiteindelijk qua bedrag onder de streep overblijft, maar ook om trots, innovatie, kwaliteit, betrokkenheid en reputatie. API-4-BRANDS spreekt met zijn innoverende, duurzame communicatieproducten een steeds grotere groep klanten, leveranciers en organisaties aan.